Zkoušky odborné způsobilosti dílčích kvalifikací Strážný a Detektiv koncipient

 

Vítejte na stránkách společnosti Bezpečnostní kancelář CZ

 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.

 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. se zabývá komplexním řešením požadavků klienta v oblasti specializovaného vzdělávání a poradenství nejen v oblasti bezpečnosti. Jsme renomovanou vzdělávací společností s dlouholetými zkušenostmi v oblasti firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v soukromém i státním sektoru.  

Bezpečnostní kancelář CZ je  autorizovanou osobou s autorizací udělenou Ministerstvem vnitra, oprávněnou dle zákona č. 179/2006 Sb., k realizaci zkoušek odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace v oblasti činnosti ostraha majetku a osob ("strážný, kód 68-008-E") a služby soukromých detektivů ("detektiv koncipient, kód 68-009-M"). 

Bezpečnostní kancelář CZ na základě autorizace udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy provádí zkoušku profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání", kód 75-001-T; k této zkoušce provádíme i připravné kurzy. Další informace o zkoušce zde.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v září 2017 společnosti Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. akreditaci pro k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (akreditace pro programy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provádíme akreditovaný vzdělávací program "Lektor dalšího vzdělávání".

Společnost na vlasní žádost v roce 2021 zrušila povolení Úřadu práce České republiky pro provozování specializované personální agentury.

Naše služby jsou poskytovány na vysoké odborné úrovni, komplexně a v co nejkratší možné době. Profesionalita a diskrétnost jsou pro nás samozřejmostí. Z uvedeného důvodu zde neuvádíme reference (viz. zásady činnosti). Zkoušky odborné způsobilosti zajišťujeme i ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami.

 

Zásady činnosti společnosti

Neslibujeme a neprovádíme nemožné, místo akademických debat nad banalitami dáváme přednost konstruktivnímu řešení problémů. Máme potřebu seznámit Vás se základními principy, kterými se naše společnost při své činnosti řídí. Tady jsou:

Profesionalita, diskrétnost a serióznost – osobní, pečlivý a spolehlivý přístup ke každému zákazníkovi - klientovi založený na vzájemné důvěře. Klient je vždy seznámen s plánovaným rozsahem vykonané práce v oblasti poskytovaných služeb a vynaloženými náklady. Zvláštní služby jsou prováděny diskrétním způsobem. Nebudeme Vás přesvědčovat o tom, že „nic není problém“ – některé řešení bývají nereálné. Informace o klientech a poskytnutých službách zásadně nesdělujeme třetím osobám.

Efektivita – návrh rychlého a optimálního řešení k dosažení žádoucího stavu dle požadavku klienta, bez zbytečných nákladů a průtahů. 

Spokojenost klienta - v co nejkratší době, za co nejnižší finanční náklady analyzovat požadavky a problém klienta, navrhnout možné způsoby řešení a navrhnout řešení problému či situace.

Časová dostupnost našich služeb - dle požadavků klienta, i mimo úřední hodiny.

Finanční dostupnost našich služeb – v dohodnutých případech možnost úhrady ve splátkách, hledání řešení v různých cenových kategoriích.

Odbornost – komplexní analýza problému studiem v příslušných odborných a informačních zdrojích je nedílnou součástí profesionálního přístupu k věci. Činnosti jsou vykonávány pouze odborně způsobilými pracovníky s kvalifikací a praxi.

Zákonnost - veškeré naše služby jsou vykonávány na základě platných zákonů České republiky, splňujeme veškeré zákonem předepsané podmínky pro poskytování služeb v nabízených oborech činnosti.  

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.

 

 

Novinky

22.06.2010 09:26

Přijetí za člena Hospodářské komory ČR

Ing. Luděk Knesl byl představenstvem Hospodářské komory hlavního města Prahy na 44. zasedání konaném dne 16. června 2010 přijat za člena Hospodářské komory České republiky. 
22.06.2010 09:14

Změna zákonů

21. dubna 2010 byl přijat zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.