Zkoušky odborné způsobilosti Strážný a Detektiv koncipient

 

 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.

 

Provádíme zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.,

ověřující odbornou způsobilost pro profesní kvalifikace:

 

STRÁŽNÝ  (68-008-E)

 

DETEKTIV KONCIPIENT (68-009-M)

 

V současnosti nabízíme možnost vykonání zkoušek Strážný a Detektiv koncipient k ověření odborné způsobilosti profesních kvalifikací Strážný 68-008-E a Detektiv koncipient 68-009-M. Odborná způsobilost je nezbytná z důvodu splnění podmínek zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.  Provedení zkoušek pro splnění těchto podmínek odborné způsobilosti nabízíme podnikatelům v oborech „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a zaměstnancům bezpečnostních agentur a detektivních služeb zakončené vydáním osvědčení pro zvolenou profesní kvalifikaci, které je dokladem získání odborné způsobilosti.

 

Kdo potřebuje zkoušku ? 

 

1. Osvědčení o získání profesní kvalifikace potřebuje ten, kdo chce podnikat v uvedených oborech a nesplňuje podmínku vzdělání.   Osvědčení  musí mít sám, nebo jej musí mít jeho odpovědný zástupce. Pro potřeby ŽÚ je nutné mít minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (pro zkoušky strážný není nutné toto vzdělání dokládat, tato povinnost je k ŽÚ).

2. Osvědčení o získání profesní kvalifikace potřebuje mít každý zaměstnanec podnikatele, který podniká v uvedených oborech (vykonávající činnost fyzické ostrahy nebo službu soukromého detektiva) a nesplňuje podmínku vzdělání. 

3. Osvědčení o získání profesní kvalifikace je vhodné pro toho, kdo chce mít větší šanci získat práci u podnikatele v uvedených oborech.  

 

Odborná způsobilost

stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:

 

 

 

ING.KNESL_stanovisko MPO k odborne zpusobilosti pro vykon cinnosti OSTRAHA MAJETKU A OSOB.pdf (2,9 MB)

 

Od 01.04.2012 je došlo ke změně názvu dílčí kvalifikace na profesní kvalifikace.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.

 

Další zajímavé informace:

Přehled akcí:

Bezpečnostní kancelář CZ

 

Spolupracujeme:

A – Z KOMUNIKACE