DETEKTIV KONCIPIENT - NOVÉ ZMĚNY PRO VYKONÁNÍ ZKOUŠKY

18.08.2014 14:04

Zájemce o zkoušku "Detektiv koncipient" upozorňujeme na změnu, která nastala s platností od května 2014, kdy není pro zkoušku odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci "Detektiv koncipient" vyžadováno doložení zravotní způsobilosti a prokázování stupně vzdělání (maturita). Pro zkoušku tedy platí, že žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není vyžadována. Úplné znění platného standardu naleznete na strákách NSK: „Detektiv koncipient“

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
777140347