INFO: ZMĚNA HODNOTÍCÍHO STANDARDU ZKOUŠKY STRÁŽNÝ

07.11.2012 15:51

Národní soustava kvalifikací (NSK) zveřejnila nový hodnotící standard pro profesní kvalifikaci "Strážný 68-008-E". Nový hodnotící standart upřesńuje nebo nově stanoví některé požadavky na realizaci zkoušky. Standard výslovně stanoví, že zkouška se skládá v českém jazyce. Významnou změnu přináší i přesné vymezení složení zkoušební komise. Nově je stanoveno že členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnavatelem žadatele o zkoušku nebo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem stejného subjektu jako je žadatel o zkoušku ani podnikatel, u kterého žadatel vykonává činnost ostrahy majetku a osob v jiném právním vztahu. Změna se rovněž promítá do požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby a požadavků na zajištění materiálně-technického zázemí pro zkoušku, kdy jsou upřesněny minimální požadavky na materiálně-technické vybavení používané při realizaci zkoušky. Přesné znění nového hodnotícího standardu naleznete na webu NSK, v odkazu na  hodnotící standard „strážný“ .

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
777140347