Bezpečnostni kancelař CZ, s.r.o. - zkoušky Strážný a Detektiv, tlf: 777140347

 

PRÁVNI NORMY A PRAMENY PRO SAMOSTUDIUM

 

vhodné pro ZKOUŠKY STRÁŽNÝ A DETEKTIV KONCIPIENT

 

profesní kvalifikace Strážný: web NSK - www.narodnikvalifikace.cz  ZDE 

profesní kvalifikace Detektiv koncipient: web NSK - www.narodnikvalifikace.cz  ZDE

Právní normy:

Přehled základních právních norem (zdroj MV ČR): ZDE

Iformace MV ČR pro uchazeče o vykonání zkoušek: ZDE

Zákon č. 179/2006 Sb.: ZDE 

Vyhláška č. 208/2007 Sb.: ZDE

Vyhláška č. 16/2009 Sb.: Vyhláška 16-2009.PDF (769,5 kB)   od 1.7.2010 neplatná !!!

Novela vyhlášky č. 16/2009 Sb.: Novela vyhlášky 16-2009.PDF (616,3 kB) od 1.7.2010 neplatná !!!

Živnostenský zákon: ZDE

Zákon o Policii ČR: ZDE

Zákon č. 155/2010 Sb.,o změně některých souvisejících zákonů: ZDE

Regulovaná jednotka Služby soukromých detektivů: Z DE

Regulovaná jednotka Ostraha majetku a osob: ZDE

Nové - účinnost zákona od 1. srpna 2010:

Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů: ZDE

Nové - účinnost zákona od 1. dubna 2012

Zákon č. 53/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  sb0020-2012-53-2012.PDF (294,7 kB)

 

Prameny pro samostudium:

Národní kvalifikace: ZDE 

Soubor typových situací pro kombinaci ústní/praktické zkoušky Strážný (zdroj MV ČR): ZDE

Zkušební otázky písemná část zkoušky Strážný (zdroj MV ČR): ZDE

Soubor typových situací pro kombinaci ústní/praktické zkoušky Detektiv (zdroj MV ČR): ZDE

Zkušební otázky písemná část zkoušky Detektiv (zdroj MV ČR):  ZDE

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.