Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. - zkoušky Strážný a Detektiv, tlf: 777140347 

                                                                                                                                                                                                                             

Podání přihlášky a informace pro uchazeče o zkoušky:

 

Profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT, kód 68-009-M 

"ZKOUŠKY DETEKTIV KONCIPIENT"

  

UPOZORŇENÍ: s platností od května 2014 není pro zkoušku odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci "Detektiv koncipient" vyžadováno doložení zravotní způsobilosti a prokázování stupně vzdělání (maturita). Pro zkoušku tedy platí, že žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není vyžadována. Úplné znění platného standardu naleznete na strákách NSK: „Detektiv koncipient“

 

Splnit podmínku odborné způsobilosti pro získání koncesní listiny (podnikatelé a jejich odpovědné osoby) a podmínku výkonu činnosti ostrahy osob a majetku pouze odborně způsobilými zaměstnanci lze získáním osvědčení profesní kvalifikace Detektiv koncipient. Pro získání osvědčení profesní kvalifikace Detektiv koncipient potřebujete vykonat zkoušku u Ministerstvem vnitra ČR  autorizované osoby. Zkouška Strážný se skládá v českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí.

 

Před účastí na zkoušce Detektiv koncipient je nutné:

1.      zaslat přihlášku autorizované osobě. Autorizovaná osoba Vám následně zašle pozvánku k vykonání zkoušky. Přihlášky pro jednotlivce i skupiny

         naleznete zde: 

Přihláška jednotlivec (PDF)

Přihláška skupina (PDF)

 

2.      po obdržení pozvánky řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku dle pokynů na pozvánce

3.      dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky

4.      pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti

 

Seznam nezbytných dokladů pro vykonání zkoušky „Detektiv koncipient“:

1.    U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen ke zkoušce přinést platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo pas).

  

Odborná způsobilost pro provozování živnosti:

Pro provozování živnosti je nutné mít minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, tři roky praxe v oboru  a doklad prokazující odbornou nebo profesní kvalifikaci. 

 

Podmínky podání skupinové žádosti:

S písemným souhlasem uchazeče může přihlášku ke zkoušce podat kdokoliv. Vzor takového písemného souhlasu naleznete zde:

Souhlas zaměstnavateli.pdf (46,6 kB)

Osoba, která žádá o skupinovou zkoušku pro své zaměstnance ručí za řádné vyplnění přihlášky. Dále je zároveň kontaktní osobou, které bude doručena pozvánka k vykonání zkoušky pro všechny přihlášené osoby. Zároveň je taková osoba brána jako ten, kdo řádně a včas provede úhradu za zkoušku pro všechny přihlášené osoby. 

Poznámka: pokud budete organizovat vykonání zkoušek pro své zaměstnance a budete chtít individuální termín nebo místo zkoušky, kontaktujte nás prosím předem. V opačném případě je nutné si uvědomit, že místo a čas zkoušky určuje autorizovaná zkoušející osoba. 

 

Způsob platby:

Úhradu za zkoušky je nutné provést nejpozději 7 dní před vykonáním zkoušky. Platby lze provést v hotovosti v naší kanceláři, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A. Podrobnosti o platbě budou součástí doručené pozvánky ke zkoušce.

 

Další informace naleznete na stránkách NSK - ZDE

Soubory zkušebních otázek PRO SAMOSTATNOU PŘÍPRAVU NA ZKOUŠKU jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra - ZDE

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.