Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. - autorizovaná osoba

 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. – udělení AUTORIZACE

 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je na základě autorizace udělené rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. května 2012, č.j.: MV-55093-2/OBVV/VO-2012 autorizovanou osobou pro tyto profesní kvalifikace:

 

1) STRÁŽNÝ, kód profesní kvalifikace 68-008-E

2) DETEKTIV KONCIPIENT, kód profesní kvalifikace 68-009-M

 

Na základě této autorizace je Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. oprávněna jako autorizovaná osoba provádět zkoušky odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný a Detektiv koncipient.

 

Autorizovaná osoba provádí svoji činnost dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), v platném znění.

 

Osvědčení vydávané autorizovanou osobou musí splňovat náležitosti uvedené v citovaném zákoně. Vzory a náležitosti tohoto dokumentu stanoví vyhláška č. 208/2007 Sb, o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění (pozn. vyhláška novelizována vyhláškou 110/2012 Sb.). Novelizovaná vyhláška stanoví i nové platné vzory "osvědčení o získání profesní kvalifikace" s účinností od 01.04.2012. 

 

 

Autorizovaná osoba (autorizace udělená Ministerstvem vnitra ČR)

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.