Bezpečností kancelář CZ, s.r.o. - zkoušky Strážný a Detektiv, tlf: 777140347 

 

Podání přihlášky a informace pro uchazeče o zkoušky:

 

Profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E

"ZKOUŠKY STRÁŽNÝ"

 

Splnit podmínku odborné způsobilosti pro získání koncesní listiny (podnikatelé a jejich odpovědné osoby) a podmínku výkonu činnosti ostrahy osob a majetku pouze odborně způsobilými zaměstnanci lze získáním osvědčení profesní kvalifikace Strážný. Pro získání osvědčení profesní kvalifikace Strážný potřebujete vykonat zkoušku u autorizované osoby osoby Ministerstvem vnitra ČR. Zkouška Strážný se skládá v českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí.

 

Před účastí na zkoušce Strážný je nutné:

1.      zaslat přihlášku autorizované osobě. Autorizovaná osoba  Vám následně zašle pozvánku

         k vykonání zkoušky. Přihlášky pro jednotlivce i skupiny naleznete zde:

 

  Přihláška - jednotlivec (PDF)

Přihláška - skupina (PDF)

   

2.      po obdržení pozvánky řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku dle pokynů na pozvánce

3.      dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky

4.      pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti - studijní

         prameny ZDE

 

Seznam nezbytných dokladů pro vykonání zkoušky Strážný:

1. U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen ke zkoušce přinést platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo pas).  

2. Žádné další doklady nejsou požadovány, ani není nutné prokazovat dosažené vzdělání.

 

Odborná způsobilost pro provozování živnosti:

Pro provozování živnosti je nutné mít minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, tři roky praxe v oboru  a doklad prokazující odbornou nebo profesní kvalifikaci. Pro účely zkoušky není nutné dokládat vzdělání, tato povinnost je vůči živnostenským úřadům. 

 

Podmínky podání skupinové žádosti:

S písemným souhlasem žadatele může přihlášku ke zkoušce podat kdokoliv. Možný vzor takového písemného souhlasu naleznete zde: 

Souhlas zaměstnavateli.pdf (46,6 kB)

Osoba, která žádá o skupinovou zkoušku pro své zaměstnance ručí za řádné vyplnění přihlášky a doložení všech požadovaných dokladů k přihlášce. Dále je zároveň kontaktní osobou, které bude doručena pozvánka k vykonání zkoušky pro všechny přihlášené osoby. Zároveň je taková osoba brána jako ten, kdo řádně a včas provede úhradu za zkoušku pro všechny přihlášené osoby. 

Poznámka: pokud budete organizovat vykonání zkoušek pro své zaměstnance a budete chtít individuální termín nebo místo zkoušky, kontaktujte nás prosím předem. V opačném případě je nutné si uvědomit, že místo a čas zkoušky určuje autorizovaná zkoušející osoba

   

Způsob platby:

Úhradu za zkoušky je nutné provést nejpozději 7 dní před vykonáním zkoušky. Platby lze provést v hotovosti v naší kanceláři, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A. Podrobnosti o platbě budou součástí doručené pozvánky ke zkoušce.

  

Další informace naleznete na stránkách NSK - ZDE

Soubory zkušebních otázek PRO SAMOSTATNOU PŘÍPRAVU NA ZKOUŠKU jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra - ZDE

 

 

 

 

 

 

 

zkousky strazny, odborna zpusobilost strazny, zkousky profesni kvalifikace strazny , rekvalifikace strazny, rekvalifikacni kurz strazny ostraha osob a majetku

profesni kvalifikace strazny, skolení pro strazne, zkousky strazny,  zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, rekvalifikace strazny

zkousky ostraha, zkousky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, rekvalifikacni kurz strazny, rekvalifikace strazny, zkousky strazny, zkousky strazny, odborna zpusobilost strazny, odborná zpusobilost pro ostrahu osob a majetku, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkoušky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, kurz strrazny, rekvalifikace strazny, rekvalifikace ostraha osob a majetku, pro strazne, skolení pro strazne, zkousky strazny, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkousky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, rekvalifikacni kurz strazny, rekvalifikace strazny, zkousky strazny, kurz strazny, zkousky kurz strazny rekvalifikace kurz strazny 

profesni kvalifikace strazny, skolení pro strazne, zkousky strazny,  zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, rekvalifikace strazny

profesni kvalifikace strazny, skolení pro strazne, zkousky strazny,  zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, rekvalifikace strazny

 

 

zkousky strazny, odborna zpusobilost strazny, odborná zpusobilost pro ostrahu osob a majetku, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkoušky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, kurz strrazny, rekvalifikace strazny, rekvalifikace ostraha osob a majetku, pro strazne, skolení pro strazne, zkousky strazny, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkousky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, rekvalifikacni kurz strazny, rekvalifikace strazny, zkousky strazny, zkousky strazny, odborna zpusobilost strazny, odborná zpusobilost pro ostrahu osob a majetku, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkoušky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, kurz strrazny, rekvalifikace strazny, rekvalifikace ostraha osob a majetku, pro strazne, skolení pro strazne, zkousky strazny, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkousky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, rekvalifikacni kurz strazny, rekvalifikace strazny, zkousky strazny, kurz strazny, zkoušky strazný,  zkousky strazny, odborna zpusobilost strazny, odborná zpusobilost pro ostrahu osob a majetku, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkoušky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, kurz strrazny, rekvalifikace strazny, rekvalifikace ostraha osob a majetku, pro strazne, skolení pro strazne, zkousky strazny, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkousky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, rekvalifikacni kurz strazny, rekvalifikace strazny, zkousky strazny, zkousky strazny, odborna zpusobilost strazny, odborná zpusobilost pro ostrahu osob a majetku, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkoušky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, kurz strrazny, rekvalifikace strazny, rekvalifikace ostraha osob a majetku, pro strazne, skolení pro strazne, zkousky strazny, zkousky profesni kvalifikace, zkousky ostraha osob a majetku, zkousky ostraha, zkousky ochranka, zkousky bezpecnostni agentura, rekvalifikacni kurz strazny, rekvalifikace strazny, zkousky strazny, kurz strazny, zkoušky strazný, 


 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.