Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. - Kurzy trenérských dovedností

 

KURZY LEKTORSKÝCH A TRENÉRSKÝCH DOVEDNOSTÍ

 

 

Na základě dotazů a požadavků osob pracujících nejen v oblasti bezpečnosti, státních bezpečnostních sborů i soukromých bezpečnostních služeb a vzhledem aktuální absenci tohoto typu vzdělávacích aktivit nejen v resortních vzdělávacích institucích bezpečnostních sborů, Vám naše společnost Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o., nabízí realizaci kurzů trenérských dovedností, které obsahují kurzy lektorských dovedností, manažerských dovedností a taktiky chování a jednání v mezních služebních situacích.

Nabízené kurzy vedou lektoři s mnohaletou pedagogickou a instruktorskou zkušeností z oblasti státní správy, zaměřenou především na bezpečnostní složky a bezpečnostní problematiku. Naši lektoři prokazatelně a dlouhodobě působí v domácím i zahraničním prostředí (např. MVČR, PČR, součinnostní složky IZS, OBSE, ICMPD).

 

Typologie kurzů je následující:

Kurzy trenérských dovedností jsou koncipovány do modulů, které je možno realizovat samostatně nebo je lze vzájemně kombinovat.

Trenérem se v rámci našich vzdělávacích aktivit rozumí profesionál, který dokáže současně předávat své profesní zkušenosti dalším odborníkům a navíc je vést v dané problematice, podněcovat, motivovat a iniciovat k dalšímu rozvoji profesního, ale i osobnostního potenciálu; a to vše v rámci svého služebního zařazení či výkonu povolání.

 

Základní moduly kurzů jsou následující:

 

  • Základní kurz lektorských dovedností - dovednost lektorování je vyučována formou procesu sebepoznávání silných a slabých stránek stávající úrovně lektorské činnosti, jejího potvrzení a rozvinutí formou skupinové interakce.
  • Nadstavbový kurz lektorských dovedností - prohlubuje specifické komunikační dovednosti v oblasti diskuse a argumentování. Účastníci kurzu se naučí nacházet vhodné a účinné argumenty k obhajobě vlastního rozhodnutí a názoru, tyto argumenty logicky řadit a prezentovat tak, aby byly účinné a přesvědčivé.
  • Kurz manažerských dovedností - je určen pro vedoucí pracovníky, kteří na sobě chtějí pracovat a rozvíjet své profesní schopnosti v oblasti time managementu, team buildingu, řešení problémů a motivace lidí v pracovním týmu.
  • Kurzy taktiky chování a jednání v mezních služebních situacích obsahují modely komunikace jako součást taktiky jednání při výkonu povolání, krizovou komunikaci i vyjednávání jako prevenci rizikového chování.
  • Modelové situace od A – Z , kurz je určený pro vybrané odborníky, kteří se mohou při použití metody modelových situací efektivně zaměřit na přípravu, realizaci a vyhodnocení pracovního nebo edukačního procesu.

  

Obecných cílem trenérských kurzů je vybavit účastníky nebo u nich aktivovat znalosti a pochopení sociálně psychologických aspektů vzdělávání dospělých v souvislosti s dovednostmi efektivního řízení lidského potenciálu. Na základě teoretické materie jsou formou tréninku sociálních a pedagogických dovedností realizována praktická cvičení.

Časová dotace na jednotlivé kurzy je stanovena v závislosti na typu kurzu, případně jejich kombinaci a na počtu účastníků. Obsah kurzu lze částečně modifikovat podle potřeb a požadavků odběratele a s ohledem na požadovanou získanou odbornou kompetenci cílové skupiny účastníků.

Kurzy je možné realizovat v domácím prostředí zadavatele či jiném, zadavatelem preferovaném místě.

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.