KREATIVITA

Pro zájemce pořádáme kurzy pro rozvoj kreativity - tvořivého myšlení. Kurzy jsou sestavovány podle potřeb klienta. Naši prioritou je individuální přístup a konstruktivní vedení akce tak, aby byla pro absolventy přínosem. Při vlastním procesu jsou využívány tzv. myšlenkové mapy a další metody k rozvoji jednotlivce i týmu. Aktivní zapojení účastníka kurzu a praktické osvojení vybraných nástrojů a technik vede ke získání schopnosti vnímat věci v souvislostech, na základě kterých je možno rozvíjet kreativitu jednotlivců i týmu.  
 
Kurzy provádíme po dohodě i ve Vámi zajištěných prostorách.