Bezpečnostní kancelař CZ, s.r.o. - rekvalifikace Strážný a Detektiv, tlf: 777140347

 

Rekvalifikační vzdělávání

 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.ro. je vzdělávacím zařízením s aktreditovanými vzdělávacími programy (akreditace MŠMT). Je rekvalifikačním zařízení dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci vzdělávacím programům pro tyto pracovní činnosti:

 

1) Strážný (profesní kvalifikace; kód NSK: 68-008-E; v rozsahu 40 hodin teoretické výuky).

 

Číslo jednací akreditace: MSMT-21666/2015-1/458. Platnost akreditace je stanovena do 17.09.2018. 

 

Absolvent rekvalifikačního kurzu obdrží "Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu" pro příslušnou pracovní činnost. Osvědčení má celostátní platnost. Toto osvědčení nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování zkoušky odborné způsobilosti pro příslušnou profesní kvalifikace dle zák. č. 179/2006 Sb.

Osvedčení je v případech stanovených zákonem (živnostenský zákon, příloha č. 5) dokladem o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost. 

 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. má uzavřeno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci ve smyslu ustanovení § 108 odst. 4, písm h) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Databáze akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

V případě zájmu o rekvalifikaci nás neváhejte kontaktovat.