Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. - Kurzy komunikačních dovedností

Kurzy komunikačních dovedností

 

  • Kurzy jsou určeny pro odborníky s předpokladem přímého lektorského působení nebo aktivního vystupování na odborných či pracovních shromáždění, poradách apod.

 

  • V nabídce kurzů komunikace jsou, mimo standardních kurzů zaměřených na osobní rozvoj, lektorské dovednosti, krizové komunikace, vyjednávání apod., i kurzy pro trenéry. tzn. pro vrcholové experty v daných oborech (lékaři, herci, policisté, sportovci, ekonomové apod.), kteří dospěli do profesní fáze, kdy je nezbytné své zkušenosti předat dalším studentům či spolupracovníkům. Spojení teoretických poznatků odborných disciplín a následné aplikace na konkrétní pedagogické situace dělá z odborníků trenéry v pravém smyslu slova. Je málo úspěšných sportovců, kteří mohou být stejně úspěšnými trenéry. Naopak výborný učitel zpěvu, nemusí být nutně výborný zpěvák. Tajemství schopnosti předávat zkušenosti, znalosti a dovednosti je v tak zvaném trenérství. Kurz nabízí program tvořený řadou různorodých pedagogických zaměstnání, praktických cvičení na rozvinutí intelektuálních dovedností podněcujících kreativitu a její využití ve všech oblastech profesního i osobního života, tvořivého vyjadřování, aktivní a iniciativní přístup k řešení problémů, práci v týmu a další dovednosti. Kurz je koncipován pro odborníky, kteří chtějí nebo i musejí současně vykonávat svou profesi a navíc jsou postaveni do role pedagogů/trenérů, avšak bez pedagogické zkušenosti. Trenérem se rozumí takový profesionál, který dokáže současně předávat zkušenosti dalším odborníkům a ty navíc v dané problematice vést, podněcovat, motivovat a iniciovat k dalšímu rozvoji profesního, ale i osobnostního potenciálu. Pracovat s lidmi vyžaduje zkušenost a rozvoj jistých intelektuálních i praktických dovedností. Kurz je cíleně zaměřen na odborníky v různých oblastech společenského i profesního života, kteří vědí „CO“ mají prezentovat, avšak často jim schází zkušenost s tím, „JAK“ prezentovat. Z praxe víme, že právě ono „JAK“, tedy forma prezentace či sdělení, dělá z lidí uznávané a vážené celebrity. Systémem provázaných, dlouholetou praxí ověřených postupů, cvičení a rozvojových aktivit, lze odborníka dané profese posunout do pozice uznávaného a vyhledávaného experta.

 

  • Umění pozitivně působit na druhé, patří k výbavě každého úspěšného profesionála. V dnešní době nelze pouze prezentovat danou odbornost, ale současně je nutné efektivně ovlivňovat a povzbuzovat. Experta dělá celý soubor profesních znalostí a prezentačních dovedností. Zatímco profesní pozice se buduje dlouhá léta, prezentační dovednosti lze efektivně získat v kurzu za poměrně krátkou dobu. Jde o kombinaci vyučovaných aktivit pedagogického charakteru, praktických cvičení se skupinovou nebo individuální prací účastníků podněcující kreativitu, tvořivé vyjadřování, aktivní a iniciativní přístup k řešení problémů, práci v týmu apod.

 

 

Pozn.: délka kurzu zpravidla 1 – 2 dny, u kurzů zaměřených na tzv. lektorské dovednosti je optimální délka kurzu min. 3 dny. Místo konání dle dohody. Možno realizovat i za provozu společnosti, pokud se dodrží předem dohodnutá pravidla. Není problém postavit individuální kurz lektorských dovedností na základě specifikovaných cílových požadavků odběratele.

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.