LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - přípravný kurz


Lektor dalšího vzdělávání - intenzivní přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace
 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z prosince 2015 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód 75-001-T. 
 

Na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provádíme i  akreditovaný vzdělávací program "Lektor dalšího vzdělávání".

 

Bezpečnostní kancelář CZ, jako autorizovaná osoba nabízí zájemcům vykonání zkoušky "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód: 75-001-T. 

 

Pro zájemce zajišťuje přípravný kurz "lektor dalšího vzdělávání - přípravný kurz", jehož cílem je příprava uchazeče na zkoušku pro profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání". Tento kurz může být modifikován individuálně podle požadavků  klienta.

 

Zájemci nás mohou kontaktovat na emailu: bkcz@email.cz nebo telefonicky na 777601678.

 
 
Zkouška se provádí podle zák.č. 179/2006 Sb.
 
1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. 
2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání. 
3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku . Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce autorizované osobě. 
4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby.

5) Zkouška se provádí podle "hodnotícího standardu" pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Na webu Národní soustavy kvalifikací je zvěřejněn tento hodnotící standard a kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání".

 

Informace o povolání "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" 

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání. Zde naleznete odkaz na web Národní soustavy povolání, kde je uvedena specifikace pro povolání "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"


Přihláška ke zkoušce ke stažení zde.
 
Termíny:
 
Termíny zkoušek profesní kvalifikace LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a kurzů budou budou stanoveny průběžně v kalendářním roce a budou zveřejněny na tomto webu. Termíny lze stanovit po dohodě, dle individuálních potřeb klienta.
 
Uveřejnění termínu zkoušky "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ":
 
termíny viz odkaz LEKTOR - zkouška
 
 
 
 
Doporučená literatura:
 

BENEŠ, M. Andragogika - teoretické základy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003.

BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2014

BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi. Ostrava: Amosium servis, 1992.

GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, 1999.

JANIŠ, K., KRAUS, B, VACEK, P. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998.

JŮVA, V. sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

MUŽÍK, J. Androdidaktika. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 

PALÁN, Z., Základy andragogiky. Praha: VŠ J.A.K., 2003.

PALÁN, Z., LANGER, T. Základy andragogiky. 1. vyd. Praha: UJAK, 2008

PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. Praha: Grada, 2015

POSPÍŠIL, R., VLČKOVÁ, K. Úvod do pedagogiky. ELPORTÁL, Brno: MU Brno, 2006.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozšířené vydání. Praha: Portál, 2001.

SVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Portál 2007.

VORLÍČEK, CH. Úvod do pedagogiky. Praha: Karolinum, 1994.

VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada 2008.

 

 

 

 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z prosince 2015 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód 75-001-T.  Bezpečnostní kancelář CZ, jako autorizovaná osoba nabízí zájemcům vykonání zkoušky "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód: 75-001-T. Zajišťuje i přípravné kurzy pro zájemce o tuto profesní kvalifikaci a následné vykonání zkoušky.Zájemci nás mohou kontaktovat na emailu: bkcz@email.cz nebo telefonicky na 777601678.Zkouška se provádí podle zák.č. 179/2006 Sb. 1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. 2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání. 3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku . Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce autorizované osobě.4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby.5) Zkouška se provádí podle "hodnotícího standardu" pro příslušnou profesní kvalifikaci.Na webu Národní soustavy kvalifikací je zvěřejněn tento hodnotící standard a kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání".

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z prosince 2015 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód 75-001-T.  Bezpečnostní kancelář CZ, jako autorizovaná osoba nabízí zájemcům vykonání zkoušky "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód: 75-001-T. Zajišťuje i přípravné kurzy pro zájemce o tuto profesní kvalifikaci a následné vykonání zkoušky.Zájemci nás mohou kontaktovat na emailu: bkcz@email.cz nebo telefonicky na 777601678.Zkouška se provádí podle zák.č. 179/2006 Sb. 1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. 2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání. 3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku . Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce autorizované osobě.4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby.5) Zkouška se provádí podle "hodnotícího standardu" pro příslušnou profesní kvalifikaci.Na webu Národní soustavy kvalifikací je zvěřejněn tento hodnotící standard a kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání".

Informace o povolání "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání. Zde naleznete odkaz na web Národní soustavy povolání, kde je uvedena specifikace pro povolání "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ", Komunikace, osobnostní rozvoj, Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.Příprava a sestavování prezentací.Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.Motivování účastníků vzdělávacího programu.Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.Poskytování individuálních konzultací.Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.Vedení dokumentace kurzu.Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO. Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK.) Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání ve firmách i vzdělávacích společnostech, má pedagogické a prezentační dovednosti Zkouška je určena všem zájemcům, kteří působí na poli vzdělávání jako lektoři, ale i těm, kteří si chtějí v rámci své profese oficiálně ověřit své znalosti a dovednosti lektora.

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.