Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. - Příprava pro autorizované osoby

PŘÍPRAVA PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY (ZÁK. Č. 179/2006 SB.)

 

Pro osoby, které mají zájem vykonávat činnost autorizované osoby nebo autorizovaného zástupce autorizované právnické osoby podle zákona č. 179/2006 Sb.,  o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  a nemají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení) nabízíme kurz „Příprava pro autorizované osoby (zák.č.176/2006 Sb.)“.

 

 

Účastníci kurzu absolvují přípravu se zaměřením:

- praktická aplikace části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

- problematika vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých

 

Rozsah vzdělávací akce je 12 hodin.

Po absolvování kurzu je vydáváno osvědčení.

Termíny konání kurzu - na dotaz.

 

Pozn:

Příkladem je výňatek z hodnotícího standardu stanovícího požadavky na autorizovanou osobu pro profesní kvalifikaci strážný, kód NSK 68-008-E, jehož úplné znění je uveřejněno na webu Národní soustavy kvalifikací (https://www.narodnikvalifikace.cz ) :

 

„Žadatel o autorizaci, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin (doložit osvědčením).“

 

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.