Bezpečnostní kancelář CZ - Detail kurzů komunikačních dovedností

Komunikační dovednosti – základní přehled kurzů

 

PORADY

 • time management
 • zásady efektivního delegování
 • způsob a styl řízení
 • tým

 

ZAMĚSTNANECKÉ KOMPETENCE A MOŽNOSTI JEJICH POSÍLENÍ

 • pracovní výkon versus potenciál
 • zpětná vazba jako možnost osobnostního rozvoje
 • sebekoučování
 • asertivita
 • pracovní motivace
 • zařazení a sociální role v pracovním kolektivu/týmu

 

MANAŽERSKÉ KOMPETENCE

 • leadership (vedení lidí – motivování, hodnocení, řízení)
 • zaměření na výkonnost
 • 360° zpětná vazba
 • koučování
 • zvládání stresu

 

ARGUMENTACE A DISKUSE

 • prezentační a rétorické dovednosti
 • vedení dialogu
 • vedení porad
 • vyjednávání
 • psychologie argumentace
 • komunikace organizace – public relations

 

LEADERSHIP I.

 • poznávání osobnosti
 • styl vedení
 • ovlivňování a motivování
 • hodnocení a oceňování
 • zpětná vazba jako způsob analýzy výkonu

 

LEADERSHIP II.

 • sebehodnocení a sebeovlivňování
 • rozhodnost
 • emoční inteligence a kreativita
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • vůdcovství

 

APLIKOVANÁ ANDRAGOGIKA

 • odborné kompetence
 • rozvoj osobnosti, rotace zaměstnanců
 • celoživotní vzdělávání
 • lidský kapitál
 • metoda několikanásobného řízení
 • metoda předvedení/provedení
 • sebevzdělávání
 • návratnost investic do vzdělávání, užitek ze vzdělávání

 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V PRAXI

 • zásady a bariéry efektivní komunikace
 • neverbální komunikace
 • verbální komunikace
 • negativní a problémová komunikace
 • písemná komunikace v praxi
 • komunikace organizace – public realation

 

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

 • vyjednávání
 • bezpeční chování; prevence
 • předcházení krizovým situacím
 • zátěžová komunikace s různými typy komunikačních partnerů
 • psychologická intervence

 

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KOMUNIKACE

 • transakční analýza
 • interpersonální komunikace a její poruchy
 • komunikace jako způsob adaptace v kolektivu, firmě, společnosti
 • specifika inter a intra virtuální komunikace
 • asertivita
 • charakteristika pozitivní komunikace

 

RÉTORIKA A PREZENTACE

 • systém kompaktní a informativní prezentace
 • vizuální a verbální techniky
 • analýza posluchačů
 • formulace cílů
 • struktura informací a argumentů

 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

 • jednání s lidmi
 • firemní navigace
 • networking
 • společenský marketing
 • sebeodměňování
 • osobnostní strategie

 

 

 

Pozn.: délka kurzu zpravidla 1 – 2 dny, u kurzů zaměřených na tzv. lektorské dovednosti je optimální délka kurzu min. 3 dny. Místo konání dle dohody. Možno realizovat i za provozu společnosti, pokud se dodrží předem dohodnutá pravidla. Není problém postavit individuální kurz lektorských dovedností na základě specifikovaných cílových požadavků...

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.