Bezpečnostní kancelář CZ - TERMÍNY REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

TERMÍNY REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

 

Upozorňujeme zájemce o rekvalifikační kurz na to, že u kurzů, které jsou prováděny včetně zkoušek odborné způsobilosti příslušné profesní kvalifikace, je tato zkouška prováděna v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. a termín zkoušky určuje autorizovaná osoba. Tyto zkoušky se provádějí zpravidla následující den po ukončení celého výukového bloku kurzu (vždy po absolvování kurzu) nebo v následujícím týdnu po ukončení kurzu, nebude - li dohodnuto jinak, např. vykonání zkoušky v den ukončení rekvalifikačního kurzu. Rozsah výuky (časová dotace) jedntotlivých kurzů je stanovena příslušnou akreditací MŠMT.

 

Zájemci o vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci Strážný nebo Detektiv koncipient po samostatné přípravě mohou zkoušku vykonat i bez absolvování rekvalifikačního či přípravného kurzu. Informace naleznete na našem webu v odkazu ZKOUŠKY STRÁŽNÝ a DETEKTIV.

 

STRÁŽNÝ - rozsah výuky 40 hodin (5 dnů) + ZK prof. kvalifikace "strážný" (1 den):

 

 KVĚTEN

 24. - 30.05. 2017
+ ZK 31.05.2017

 

 

 ČERVEN

 23. - 29.06. 2017
+ ZK 30.06.2017

 

 

 

Kurzy lze realizovat i v jiném individuálním termínu (pozn. cena individuálního kurzu se stanoví dohodou).

Indivduální termíny kurzů na dotaz. 

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte mailem na: bkcz@email.cz  nebo tel.: 777 601 678

 

DETEKTIV KONCIPIENT - rekvalifikační kurz není v současné době nabízen.